Kansainväliset osaajat Tempon verkkokurssilla – kurssin pilottivaihe parhaillaan käynnissä

Blogi tekstin "”Näin perustan yrityksen Suomessa” – opintojaksoa" kuvituskuva. Kuvassa liitutaulu, johon piirretty hehkulamppu sekä tekstejä kuten "luovuus, idea, toteutus".

Minut tempaistiin mukaan Tempo-hankkeen tehokkaaseen ja innovatiiviseen tiimiin vuoden vaihteessa kun aloitin työt Turun kampuksella yhteisöpedagogilehtorina. Samalla pääsin mukaan hankkeen yhden päätuotteen, yrittäjyysverkkokurssin pilotointiin. Tempo-hankkeen porukka oli ideoimassa Humakin Hoodle verkko-oppimisympäristöön ”Näin perustan yrityksen Suomessa” – opintojaksoa. Opintojakso toteutetaan kahdella kielellä, suomeksi ja englanniksi, kohderyhmänä ovat Suomessa asuvat kansainväliset osaajat. Opintojakson materiaali pohjautuu aiemmin lähiopetuksena toteutettuun kurssiin, jota nyt muokataan verkkoon soveltuvaksi opetuskokonaisuudeksi.

Haastattelin tätä juttu varten kolmea Tempo-tiimin tekijää, lehtori Satu Riikosta ja suunnittelija Niina Autiomäkeä Humakista sekä palveluasiantuntija Hanna Tarvaista Varsinais-Suomen yrittäjistä verkkokurssin sisällöistä ja toteutuksesta.

”Opintojakson ideana on ollut koota yhteen paikkaan Tempo-hankkeen aikana kerätty osaaminen siitä mitä ulkomaalaistaustaisen ihmisen pitää tietää kun hän perustaa yrityksen Suomessa. Kansainvälisillä osaajilla on paljon sellaisia kysymyksiä mihin vastauksia saa etsiä monesta eri paikasta”, Riikonen kertoo. Tätä etsimisen tuskaa on haluttu helpottaa kokoamalla tieto samaan paikkaan. Jokaisessa hankkeessa pohditaan myös sitä miten kerätty tieto ja kokemus säilyvät jatkossakin hankkeessa mukana olleiden tahojen hyödynnettävissä.  ”Ajattelimme, että siihen tällainen verkkopohjainen kurssialusta on kätevä”, Riikonen kehuu.

Hanna Tarvainen Varsinais-Suomen yrittäjistä toivoo kurssin osallistujien saavan suurimmat oivallukset asiakkaiden määrittelyssä ja liikeidean kannattavuuden arvioinnissa. ”Yritystä suunniteltaessa on tärkeää määritellä, kuka on yrityksen asiakas ja kenellä on tarve käyttää yrityksen tuotetta tai palvelua. ”Kaikki suomalaiset” on aivan liian laaja kohdeyleisö, jotta tuotteistaminen sekä markkinointi ja myyntikanavien löytäminen olisi tehokasta” Tarvainen painottaa. Tarvaisen mukaan tärkeää on myös päästä varhaisessa vaiheessa testaamaan liikeidean kannattavuutta tekemällä rahoitus- ja kannattavuuslaskelmat mahdollisimman realistisin luvuin. ”Niistä tuleva yrittäjä näkee konkreettisesti, kuinka paljon päivittäisen myynnin tulee olla, jotta kulut tulevat maksetuksi ja yrittäjälle jää palkka työstään. Mikäli rahaa ei jää laskelmien jälkeen riittävästi, ideaa on syytä vielä hioa.” Tarvainen korostaa.

Seuraavaksi halusin kuulla tarkemmin miten opintojaksolla on otettu huomioon eri kulttuurista tulevien ihmisten taustat ja heidän erilaiset pedagogiset tottumuksensa. Suuntasin siis verkkototeutuksen kehittämisestä yhdessä lehtoritiimin kanssa vastaavan suunnittelija Niina Autiomäen juttusille.

”Opintojakso on suunnattu heterogeeniselle käyttäjäryhmälle mikä asettaa opintojakson selkeydelle ja saavutettavuudelle vahvat kielelliset ja sisällölliset tavoitteet. Tämän lisäksi käyttäjien digitaidot voivat olla hyvinkin erilaiset, samoin käytössä olevat laitteet ja kokemus verkko-opiskelusta. Näistä syistä on erittäin tärkeää selkeyttää tehtävänannoissa käytettävää kieltä sekä pohtia tehtävätyyppien monimuotoisuutta” Autiomäki taustoittaa. Opintojakson teemoista löytyy pelillistettyjä oppimistehtäviä, jotka ovat mahdollisimman monimuotoisia ja verkko-ympäristöön hyvin soveltuvia. ”Käynnissä parhaillaan oleva pilotointi vaihe on tärkeä, jotta saadun palautteen perusteella opintojaksoa voidaan muokata käytettävämmäksi opetettavaa ainesta kunnioittaen”, Autiomäki tarkentaa.

Opintojaksolla on 30 kansainvälistä osaajaa ja yritysideoiden kirjokin on melkein yhtä laaja, suunnitteilla on ruokapalveluiden lisäksi myös tietokoneiden korjauspalvelu sekä kauneushoitola. Kurssilla opiskelijat on jaettu seitsemään pienryhmään. Kaksi pienryhmistä on suomenkielisiä ja loput englanninkielisiä, ohjaajina pienryhmissä toimivat Humakin yhteisöpedagogiopiskelijat. Opiskelijat suorittavat yrittäjyyden opintojakson samalla itsekin ja ovat oman pienryhmänsä tukena Humakin Hoodle-oppimisalustan kiemuroissa. Heillä on myös tärkeä rooli kurssipalautteen kerääjinä ja antajina. Tämän palautteen pohjalta opintojaksoa kehitetään entistä paremmaksi. Ja syksyllä se avataan osaksi Humakin opintotarjontaa.

 

Kirjoittaja: Iina-Maria Piilinen, FM, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu/ Tempo-hanke

 

LÄHTEET:

Autiomäki Niina 2021, suunnittelija Humak, sähköpostiviesti 22.3.2021

Riikonen Satu 2021, lehtori Humak, verkkohaastattelu 3.3.2021, haastattelija Iina-Maria Piilinen

Tarvainen Hanna 2021, palveluneuvoja Varsinais-Suomen yrittäjät, sähköpostiviesti 22.3.2021

Last modified: 31.3.2021