Ravintolan perustamisen ”check list” – Founding a restaurant check list

Henkilö leikkaa veitsellä kasviksia leikkuulaudan päällä.

Liitteissä löytyy materiaaleja alkavalle ravintolayrittäjälle suomeksi ja englanniksi. Nämä materiaalit ovat Turun kaupungin ympäristöterveyden laatimat ja mikäli niihin liittyen tarvitset lisätietoa, ovat myös yhteystiedot mukana. Nämä materiaalit toimivat ohjauksen tukena tai niitä voi käyttää oman ravintolan perustamisen tukena.

In the attachments you can find support materials for founding a restaurant business. These materials are created by the City of Turku Urban Environment Division and if you have any questions regarding the information please be in touch with the contacts in the materials. These materials can be used in guidance or directly by the entrepreneur.

 Opas Ravintolan perustaminen osa 1:
Lataa tästä.

Osa 2: Lataa tästä.

In English: 
Opas Ravintolan perustaminen part 1: Download here.

Part 2: Download here.

Lisätietoa:

Elintarvikehuoneisto voi olla esim. ravintola, kahvila, kauppa, kioski, varasto, valmistuspaikka, maahantuoja, valmistuttaja, verkkomyyjä jne. Myös elintarvikkeisiin kosketuksissa olevat materiaalit kuten pakkaukset, laitteet ja pinnat ovat rekisteröitävää elintarvikehuoneistotoimintaa.

Ilmoitus elintarviketoiminnasta tehdään sen kunnan tai kaupungin elintarvikevalvontaan, jonka alueella elintarviketoimintasi aloittaa toimintansa. Eli meillä vain Turussa sijaitsevat elintarvikehuoneistot tekevät rekisteröinti-ilmoituksen. Ilmoitus tulee tehdä uudesta toiminnasta neljä viikkoa ennen ja jos toiminta on ollut aiemmin toisella yrittäjällä kaksi viikkoa ennen toiminnan aloittamista.

Toiminnan rekisteröinti voidaan tehdä paperisena: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikeyrityksen-perustaminen/elintarvikehuoneistot/ilmoitetut-elintarvikehuoneistot/

tai verkossa: https://ilppa.fi/alkusivu

Elintarvikevalvonta tekee tarkastuksia elintarvikehuoneistoihin. Tarkastukset ovat maksullisia: https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/ymparistoterveystaka_-_1.1.2022_alkaen.pdf

Tarkastuksista laaditaan oiva-raportti, tarkastustuloksiin voi tutustua osoitteessa: www.oivahymy.fi

Perusmaksua peritään jokaiselta rekisteröidyltä huoneistolta 150 €/vuosi 1.1.2022 alkaen: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/valvonta/valvonnan-perusmaksu/

Elintarvikehuoneiston perustaminen, ohjeita Ruokaviraston sivulla: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikeyrityksen-perustaminen/elintarvikehuoneistot/

Last modified: 4.2.2022