Kulttuurisesti moninaisen työyhteisön rakentaminen

Suomi on yhä kansainvälisempi maa ja työperäinen maahanmuutto on jo nyt monilla aloilla edellytys riittävän työvoiman saamiseksi. Toisaalta Suomessa asuu kansainvälisiä osaajia, joilla on haasteita työllistyä koulutustaan vastaaviin tehtäviin syrjivistä asenteista johtuen. Yritykset ja organisaatiot tarvitsevat tukea kulttuurisesti moninaisen työyhteisön rakentamisessa, jotta kynnys kansainvälisten osaajien palkkaamiseen madaltuu.

Kulttuurinen moninaisuus lisää tutkitusti yritysten menestymistä, innovaatioita, kieliosaamista, asiakastyytyväisyyttä ja uusien toimintatapojen syntymistä. Moninaisuuden hyödyntäminen edellyttää kuitenkin työyhteisöltä erilaisuuden ymmärtämistä, uusien toimintatapojen arvostamista ja yhdessä oppimista. Lähtökohtana kulttuurisen moninaisuuden hyödyntämisessä on työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu ja mukaan ottamisen kulttuuri, jotta kaikki työyhteisön jäsenet pääsevät käyttämään ja kehittämään osaamistaan.

Tähän tiiviiseen tietopakettiin on koottu käytännön vinkkejä, tietolähteitä ja olemassa olevia palveluja kulttuurisesti moninaisen työyhteisön rakentamisen tueksi. Tietopaketti on tuotettu osana ESR-rahoitteista Tempo-hanketta (1.3.2019 – 28.2.2022). Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Varsinais-Suomen Yrittäjien yhdessä toteuttama Tempo-hanke tukee kansainvälistä osaamista ja yrittäjyyttä Varsinais-Suomessa.

Käytännön esimerkkejä yritysten ja organisaatioiden moninaisuutta edistävästä työstä löydät Tempon blogista: Työpaikan kulttuurinen moninaisuus kannattaa 

Kulttuurisesti moninaisen työyhteisön rakentaminen -oppaan kansi.

Toivottavasti oppaasta on hyötyä työyhteisöllesi ja saat siitä työkaluja moninaisuusosaamisen kehittämiseen.

Voit ladata kulttuurisesti moninaisen työyhteisön rakentaminen -oppaan tästä.


Laura Keihäs 
Kulttuurisesti moninaisen työyhteisön rakentaminen

ISBN 978-952-456-404-5 (verkkojulkaisu) 
ISSN 2343-0664 (painettu) 
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu) 
Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 128. 
© Tekijät ja Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak)
Turku 2021