Kansainvälisiä kesätyön hakijoita LietoREKRY 2020 –messuilla

Kaksi poikaa hymyilee kameralle koulun liikuntasalissa.

Työ- ja elinkeinoministeriön (2020) Kotoutumisen kokonaiskatsauksen mukaan maahanmuuttajataustaisia hakijoita kutsutaan työhaastatteluihin selvästi syntyperäisiä suomalaisia vähemmän, vaikka heidän ominaisuutensa (kuten ikä, koulutus, työkokemus ja tutkinto Suomesta) olisivat täysin samat. Työnantajat ovat ennakkoluuloisempia Euroopan ulkopuolelta kuin muualta Euroopasta tulleita kohtaan. Syrjinnän vastainen lainsäädäntö ja yhtäläisiä työmahdollisuuksia edistävät toimenpiteet eivät riitä, jos työnantajien asenteet maahanmuuttajien rekrytointia kohtaan eivät muutu. Olen kartoittanut kansainvälisiä osaajia rekrytoivia yrityksiä useilla rekrytointimessuilla, kuten LietoREKRY-messuilla  23.1.2020, joilla yli 60 yritystä, yhdistystä ja oppilaitosta esittelivät avoimia työpaikkoja sekä kesätyö- ja koulutusmahdollisuuksia. Tapasin messuilla Liedon lukion ensimmäisen vuoden oppilaat Mostafa Barbarin ja Ezatullah Molayemin, jotka olivat tulleet etsimään kesätöitä kotikunnassaan Liedosta. Nuoret ovat asuneet Suomessa neljä vuotta ja puhuvat jo sujuvasti suomea.

 

Tempo-hanke työnhakijoiden ja työnantajien tukena

Suomessa asuu nykyään noin 400 000 maahanmuuttajataustaista henkilöä. Ikääntyvän ja työvoimapulasta kärsivän maamme kannalta on elintärkeää, että kaikki Suomessa oleva osaaminen saadaan käyttöön. TEM julkaisee kaksi kertaa vuodessa ammattibarometrin, josta näkyy työvoimapulasta kärsivät alat ja ammatit eri puolilla maata.

Varsinais-Suomessa on onneksi yhä enemmän yrityksiä, joille työntekijän osaaminen ja asenne on tärkeintä rekrytoinnissa. Kansainvälisiä osaajia palkkaavien yritysten mielestä työlupiin liittyvät prosessit olisi syytä saada nykyistä nopeammiksi ja sujuvimmiksi.  Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Varsinais-Suomen Yrittäjien yhteinen Tempo-hanke tarjoaa työnantajille verkostoja kansainvälisten osaajien löytämiseksi. Järjestämme mm. valmennuksia ja räätälöityjä rekrytointitilaisuuksia, joissa työnhakijat ja työnantajat kohtaavat.

 

 

Mahdollisuus suomen puhumiseen ja työelämään tutustumiseen tärkeää

Ezatullah ja Mostafa suostuivat lyhyeen haastatteluun LietoREKRY-messuilla ja kertoivat olevansa kiinnostuneita kaikenlaisista työtehtävistä esimerkiksi kaupassa, tarjoilijana tai muissa asiakaspalvelutehtävissä. Mostafa kertoi olleensa viime vuonna kesätöissä siivoojana. Ezatullah ei ollut viime kesänä onnistunut saamaan kesätöitä, mutta sanoi olevansa valmis tekemään mitä tahansa työtä. Nuoret kertoivat pitäneensä opintoihin kuuluneista TET-jaksoista ja haluavansa lisää työkokemusta kesätöissä.

Lukiossa molempien suosikkiaine on pitkä matematiikka, josta kurssien arvosanoiksi oli tullut 8 ja 9. Nuorten tulevaisuuden tavoitteena on opiskelu yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa, lääketieteen tai tekniikan aloilla, mutta varasuunnitelmiakin löytyy. Ammatillisista koulutuksista heitä kiinnostavat esimerkiksi putkiasentajan tai lähihoitajan opinnot. Ezatullahin ja Mostafan mielestä on hienoa, että lukiossa oppiaineet voi valita oman kiinnostuksen mukaan. Lukiossa tärkeää on ”hyvä ystäväporukka” ja ”avoimet ja ystävälliset opettajat, jotka ovat aina valmiita selittämään asioita”. Pari- ja ryhmätöiden ansiosta lukiossa ”puhutaan paljon suomea, mikä on tosi hyvä juttu”.

 

”Työt tehdään kunnolla”

Kun kysyin nuorilta, minkälainen on heidän mielestään hyvä työnhakija, heillä oli heti lista ominaisuuksia: hyvä työntekijä ”oppii nopeasti, on ystävällinen, sosiaalinen ja avoin”. Hyvä työntekijä on myös ”täsmällinen ja tunnollinen” ja ajattelee, että ”työt tehdään kunnolla”. Työhaastatteluissa käyminen oli opettanut nuorille mm. sen, että ”pitää uskaltaa katsoa silmiin ja kertoa omat hyvät puolet ja motivaatio työhön.”

Mostafa ja Ezatullah kertoivat ystävystyneensä Ehjä Ry:n juoksukoulussa. He harrastavat muutenkin paljon liikuntaa: aikidoa, jalkapalloa, kuntosalia, futsalia ja uimista. Mostafa kertoi olevansa parhaillaan autokoulussa ja Liedon lukion oppilaskunnan hallituksessa. Molemmat osaavat useita kieliä: Ezatullah suomea, daria, englantia ja ranskan alkeet ja Mostafa suomea, arabiaa, englantia ja saksan alkeet.

Aktiiviset nuoret kävivät esittäytymässä ja viemässä CV:t useille työnantajille LietoREKRY-messuilla toivoen, että kesätyön haussa tärppää. Molempien suunnitelmissa on joka tapauksessa myös opiskelu kesällä.

Työnantajille tiedoksi: Tempo-hankkeelta saa haastateltujen nuorten ja monien muiden Varsinais-Suomessa asuvien, eri alojen kansainvälisten työnhakijoiden CV:itä ja yhteystietoja: tempo@humak.fi

 

Teksti ja kuva:
Laura Keihäs, FM, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu
Tempo-hanke – Yrittäjämäistä asennetta ja työelämätaitoja maahanmuuttajille, osaavia tekijöitä yrityksille

Lähteet:
Työ- ja elinkeinoministeriö 2020. Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019 – Tutkimusartikkeleita kotoutumisesta. Viitattu 25.1.2020. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162005
Työ- ja elinkeinoministeriö 2019. Ammattibarometri. Viitattu 25.1.2020. https://www.ammattibarometri.fi/

 

Last modified: 17.2.2020