Kiitos käynnistä valmennuksessa – Tempon valmennusmalli

Hankkeessa tehty valmennuspolku paperi, jossa eri kysymyksiä sekä tilaa kirjoittaa vastaus.

 

Tempo-hankkeessa valmennamme ulkomaalaistaustaisia yrittäjyydestä haaveilevia henkilöitä yrityksen ideoinnin ja perustamisen alkumetreillä. Asiakkaat osallistuvat yksilövalmennuksiin omien toiveidensa ja tavoitteidensa kanssa. Osa asiakkaista tavoittelee menestyvää suuryritystä ja toisilla tähtäimessä on itsensä työllistäminen tai työuran löytyminen Suomessa. Kaikki asiakkaat haluavat tietää, miten näihin tavoitteisiin Suomessa päästään.

Tempon valmennus on vuorovaikutteinen prosessi, jossa asiakkaalla on aktiivinen rooli ja oma-aloitteisuuteen kannustaminen on ensisijaista. Valmentajan tehtävänä on kannustaa asiakasta, joka haluaa rakentaa yrityksen usein vieraassa ympäristössä ja vieraalla kielellä. Valmentaja ei ole kysymys-vastaus -automaatti, vaan motivoi ja tukee asiakkaita etsimään itse ratkaisuja joskus monimutkaisiinkin tilanteisiin.

Steve saapui valmennukseen tarkoituksenaan aloittaa maatalousyritys. Hän ei tiennyt mitään suomalaisesti järjestelmästä, sillä hän oli vasta saapunut Suomeen. Suomalaisen ja aikaisemman kotimaan maatalouden erot vaativat perehtymistä.

Irina oli kotimaassaan pyörittänyt useita kauneudenhoito- ja ravintola-alan yrityksiä. Suomessa hän on ollut kolme vuotta kotiäitinä, mutta haluaisi nyt avata ravintolan.

 

Valmennus vaatii sitoutumista

Valmennustapa on muokkautunut hankkeen aikana. Hankkeen alussa kiinnitimme huomioita siihen mikä on ohjaavan ja neuvovan työtavan ero. Halusimme painottaa asiakkaan aktiivista toimintaa, itseohjautuvuutta ja ratkaisukykyä. Yrittäjänä on mahdoton toimia ilman näitä ominaisuuksia. Päädyimme hankkeessa siihen, että valmentaminen on paras tapa tukea yrittäjyyteen. Tempo-hankkeessa valmennus on neuvonnan ja ohjauksen sekä kannustamisen ja motivoinnin sulava sekoitus. Toimiva valmennusmalli on hioutunut asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa yhdessä työskennellen.

Martinalla on ravintola. Terveystarkastaja oli häneen yhteydessä omavalvontasuunnitelmasta ja pyysi siihen täydennystä. Valmennuksessa Martina ohjattiin löytämään Ruokaviraston verkkosivuilta ohjeet omavalvontasuunnitelmaan ja sovittiin jatkosta.  

Tempon valmennus on kaari, joka muodostuu noin 2-6 henkilökohtaisesta valmennustapaamisesta. Valmennus alkaa aina tavoitteiden määrittelemisestä. Mitä tavoittelet? Asiakkaan tavoitteet voivat olla konkreettisia ja selkeitä, kuten ravintoloitsija, joka haluaa uusia asiakkaita tai aloitteleva konsulttiyrittäjä etsii työhuonetta. Usein asiakkaiden tavoitteet ovat abstrakteja. Silloin tavoitellaan esimerkiksi itsenäistä työtä ja menestyvää liiketoimintaa.

Asiakkaiden toiveet ja tavoitteet vaikuttavat valmennuskaareen kulkuun ja kestoon. Osa asioista voidaan valmennuksessa ratkaista jo ensimmäisellä kerralla, mutta suuri osa valmennuksista vaatii useaa tapaamista sekä sitä, että asiakas työstää sovittuja asioita tapaamisten välisenä aikana. Tavoitteet kirjoitetaan ylös ja niihin palataan jokaisella valmennuskerralla. Joskus tavoitteita on useita tai ne muuttuvat matkan varrella. Tavoitteiden määrittely ja kirjoittaminen helpottaa sekä asiakasta että valmentajaa.

Ali oli jo perustanut yrityksen, mutta ei löytänyt asiakkaita. Valmennuksessa keskityttiin siihen, miten Ali oppii markkinointia Suomessa ja löytää sopivat verkostot toimialalta. 

Mitkä ovat sinun vahvuutesi?

Kun tavoitteet ovat selvillä, Tempon valmennuksissa käytetään aikaa vahvuuksien ja osaamisen miettimiseen. Vahvuuksien nimeäminen on haastavaa, niiden löytämisessä käytämme mm. vahvuuskortteja. Vahvuuskorteista tai -vahvuuslistasta asiakas poimii itselleen ominaisia vahvuuksia. Vahvuuksia voidaan myös luetelle ääneen, sillä niiden hahmottaminen on usein haastavaa. Kun käydään läpi asiakkaan kanssa hänen aikaisempia työtehtäviä ja niissä onnistumisia, löytyy osaamista, joita voi olla muuten hankala tunnistaa. Harrastuksista ja vapaa-ajan viettotavoista löytyy myös yllättäviä vahvuuksia, joita asiakkaiden kannattaa huomata. Pääsääntöisesti vahvuudet kirjoitetaan ylös jo ensimmäisellä valmennuskerralla, mutta niihin kannattaa palata valmennuskaaren aikana. On hyvä huomata vahvuuksien ja tavoitteiden välinen yhteys.

Agneksella oli ajatuksena tuoda kotimaastaan käsityötuotteita, perustaa ravintola tai käynnistää perhepäivähoitotoimintaa. Valmennuksessa keskityttiin pohtimaan Agneksen toiveita ja osaamista. Sovittiin, että hän täsmentää yritysideaansa suhteessa omiin vahvuuksiinsa.

Jokaisen valmennustapaamisen lopuksi asiakas kirjoittaa ylös toimenpiteen tai toimenpiteet, joilla aikoo edistävää tavoitetta. Toimenpiteet ovat aina konkreettisia tekoja, kuten selvittää alan kilpailijoita, olla yhteydessä yritysneuvojaan tai lukea opas. Seuraavilla tapaamiskerroilla sovitaan uudet toimenpiteet – tähtäimenä on tavoitteen saavuttaminen toimenpiteiden avulla.

Ali kirjasi itselleen seuraavat askeleet verkostoitumisen tueksi. Hän osallistuisi alansa verkostoitumistapahtumiin ja vierailisi alan yrityksessä. Seuraava tapaaminen sovittiin kolmen viikon päähän.

Näin helppoa se ei tietenkään ole, sillä yrittäjäksi ryhtyminen ja yrittäjänä toimiminen vaativat paljon työtä. Tempon valmennus madaltaa yrityksen ideoinnissa ja perustamisessa sellaisia esteitä, jotka johtuvat kielestä ja kulttuurista. Ulkomaalaisena Suomessa yritysideaa pohtivalla niitä on useita. On tärkeää, että asiakas etsii itse ratkaisut, Tempon valmennus edistää ja nopeuttaa ratkaisujen löytymistä.

Valmennusmalli on oikeastaan vain ”piece of paper”, johon kirjataan kolmea asiaa: tavoite, vahvuudet ja toimenpiteet. Näiden pohtiminen vaatii kuitenkin asiakkaalta sinnikkyyttä ja sitoutumista. Lopulta valmennusmalli toimii kompassina kohti yrittäjyyttä. Usea yritysidea on saanut tuulta purjeisiin ja erilaisia uravaihtoehtoja on löytynyt meidän asiakkaille eri aloilta Varsinais-Suomessa. Ehdimme hankkeen aikana vielä valmentaa useita kansainvälisiä osaajia. Tempon valmennusmalli on yksinkertainen, mutta toimiva ja sitä voi soveltaa erityisesti työ- ja uraohjauksessa.

 

Satu Riikonen, VTM, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu/Tempo-hanke
Jenny Honka, TaM, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu/Tempo-hanke

 

 

Last modified: 18.9.2020