Miten ohjata yrittäjyyteen Suomessa?

Pöytä, jonka päällä muistiinpanovälineet.

Kesää on vielä jäljellä, mutta katse on jo hyvä suunnata loppuvuoteen. Tempon syksy on täynnä erilaisia tapahtumia, joista yksi on verkkokurssin lanseeraaminen ja siihen liittyvät yrityskurssit. Tempo järjestää erillisiä koulutuksia niin maahan muuttaneille kuin heidän ohjaajille koskien yrittämistä Suomessa. Yksi hyvä keino työllistyä on perustaa oma yritys tai ruveta esimerkiksi kevytyrittäjäksi. Työn tekeminen ja yrittäminen onkin yksi tehokkaimpia keinoja integroitua Suomeen.

Yrittäjämäiseen asenteeseen kannustaminen on tärkeää kaikessa työnhaun ohjaamisessa. Se on nykyään ja tulevaisuudessa erityisen tärkeää, jonka huomaa esimerkiksi uusista opetussuunnitelmista. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa korostetaan laaja-alaista osaamista, joista yhtensä osa-alueena on työelämätaidot ja yrittäjyys. Keskeisenä teemana osa-alueessa korostuu yrittäjämäisen asenteen opettaminen. Oppilaille halutaan luoda myönteistä asennetta työelämää kohtaan ja kasvattaa pitkäjänteisyyteen. Oppilaista halutaan kasvattaa hyvän itsetuntemuksen omaavia kansalaisia, jotka omaavat hyvät tavat ja ovat globaalisti tietoisia. (Norrena 2015, 51-53.) Verkostoitumisen tärkeyttä ja kykyä luoda uusia ratkaisuja pitää tuoda esille oppilaiden ja opiskelijoiden lisäksi myös aikuisille ja maahan muuttaneille.

Tähän tarpeeseen Tempo vastaa järjestämällä syksyllä avoimen koulutuksen maahan muuttaneiden kanssa työskenteleville ohjaajille. Sen tavoitteena on antaa tietoa, miten neuvoa yrittäjyydestä kiinnostuneita ja kannustaa yrittäjämäiseen asenteeseen. Koulutukseen on tervetulleita kaikki, joiden työ liittyy työelämään, ohjaamiseen ja monikulttuurisuuteen. Koulutus toteutetaan Zoomin välityksellä.

Työpaja järjestetään torstaina 7.10 kello 9-11.

Ilmoittaudu heti mukaan tästä: https://link.webropolsurveys.com/S/AB75A1507F321CDA

Voimme tarvittaessa järjestää saman koulutuksen erilliselle ryhmälle, jos samasta organisaatiosta useampi on kiinnostunut aiheesta. Ole tässä tapauksessa yhteydessä Tempon projektikoordinaattoriin: irina.erlamo@humak.fi

Lähteet
Norrena, J. 2015. Innostava koulun muutos. Jyväskylä: PS-kustannus.

Last modified: 13.9.2021