Mutta mistä löydän vastauksen? – valmentamalla yrittäjäksi

Henkilöt seisovat toimistohuoneessa ja toinen osoittaa ilmoitustaulua.

Tempo-hankkeessa on luvattu tukea maahanmuuttajataustaisia yritystoiminnan alkumetreillä ja siten edistää yrittäjyyttä. Loppujen lopuksi kysymys on yksinkertaisesti siitä, että yrittäjyydestä Suomessa kiinnostunut henkilö löytää pätevän tiedon äärelle ja soveltaa tietoa käytännössä. Tiedon lisäksi matkalle yrittäjyyteen tarvitaan kannustusta. Näitä kolmea asiaa toteutetaan Tempo-hankkeessa valmennuksissa ja työpajoissa. Tietoa yrittäjyydestä, sen soveltamisesta käytäntöön sekä kannustusta löytyy jatkossa verkkokurssina. Tempon verkkokurssi sekä yrittäjyydestä innostuneille kansainvälisille osaajille että heitä kohtaaville ohjaajille ja neuvojille on tulossa syksyllä 2021.

Kannustusta erilaisiin yritysideoihin

Tempon valmentajat ovat kuulleet lukuisia yritysideoita ja haaveita Suomessa asuvilta kansainvälisiltä osaajilta, joita on kohdattu sekä henkilökohtaisissa valmennuksissa että yrittäjyyskoulutuksissa ja -työpajoissa kahden hankevuoden aikana. Edes korona ei ole vähentänyt yrittäjyyshalukkuutta. Asiakkaat haluavat perustaa mm. maahantuontiyrityksiä, ravintoloita, konsulttipalveluja ja autokorjaamoja. Osa asiakkaiden ideoista on pitkään hauduteltuja ja tarkkaan suunniteltuja. Jotkut yritysideat kumpuavat harrastustoiminnasta, työkokemuksesta tai kiinnostuksen kohteesta ja on niitäkin asiakkaita, jotka ovat halukkaita kokeilemaan jotain itselle ihan uutta, ottamaan jopa huiman rohkeita askelia ja laittamaan paljon peliin. Joillekin yrittäjyys on vasta unelma, joka ei ole vielä konkretisoitunut ideaksi.

Tempon valmennuksissa kannustamme kaikenlaisista lähtökohdista tulevia asiakkaita harkittuun päätökseen yrittäjyyden maailmassa. Tempossa on käytössä valmennusmalli, josta olemmekin jo kirjoittaneet tämän blogin aikaisemmissa teksteissä (viittaus). Valmiita vastauksia yrittäjyydestä ei siis ole asiakkaille tiedossa, vaikka joskus niitä suorastaan janotaan. Tehtävämme on auttaa asiakasta itse löytämään ratkaisut, vastaukset kysymyksiin ja päättämään yritystoiminnan perustamisesta.  

Pätevän materiaalin löytäminen verkosta ei ole aina helppoa

Yrityksen perustamisen ensiaskeleet ulkomaalaisena tai ulkomaalaistaustaisena Suomessa on haastava ottaa. Yleinen kysymys Tempon valmennuksessa onkin, mistä minä aloitan. Hakusanoilla yrityksen perustaminen löytyy kymmeniä verkkosivuja ja -materiaaleja. Yrityksestä haaveilevan on haastavaa löytää pätevän tiedon äärelle, varsinkin vieraskielisenä. Toinen yleinen kysymys liittyy rahoitus- ja lupa-asioihin. Yrityksen rahoituksen järjestäminen, lupa- ja vakuutusasiat ja yrittäjyyden vaikutukset mahdollisuuksiin saada yhteiskunnan tukia nyt ja tulevaisuudessa ovat kaikille asiakkaille yhteisiä pulmanaiheita. Näihin kaivataan vastausta yritysideasta riippumatta. Verkosta löytyy runsaasti materiaalia yrittäjyydestä sekä selkosuomeksi että useilla eri kielillä, usein myös asiakkaan omalla äidinkielellä. Sopivan materiaalin löytäminen on ensimmäinen askel, usein haastavaa tietotulvassa. Tempon valmennuksissa ja työpajoissa etsitään yhdessä oikean tiedon äärelle siten, että sinne johtava polku löytyisi jatkossa itsenäisesti.  

Saanko minä starttirahaa? – vastauksia voi olla vaikea löytää, vaikka materiaali on hyvin tehty

Kun hyvä yrityksen perustamiseen tarkoitettu opas tai verkkosivu on löytynyt, se täytyy myös ottaa haltuun ja oppia soveltamaan tietoa käytännössä. Siinä on Tempon asiakkaiden seuraava kompastuskivi. Yrittäjyysmateriaalin sisäistämiseen tarvitaan apua. Asiakkaan yksinkertainen kysymys voi olla, että ”Miten saan starttirahaa?”. Starttirahalla on tiettyjä ehtoja, kuten yritystoiminnan mahdollisuus menestyä alueella. Starttirahaan voi vaikuttaa. jos hakijalla on ollut maksuvaikeuksia tai hän on jo aloittanut yrityksen pyörittämisen. Starttirahasta löytyy selkeät ohjeet verkossa ja siihen saa neuvoa  TE-toimistosta.  Yksinkertainen kysymys siitä, miten asiakas saa starttirahaa, vaatii kuitenkin vastauksena pohdintaa sekä liikeideasta että mahdollisesti asiakkaan henkilökohtaisesta tilanteesta.

Tempon valmennukset ovat oikeastaan molemminpuolisia kysymyksiä asiakkaan ja valmentajan välillä. Valmennustilanne vaatii keskittymistä ja sitoutumista ja parhaaseen tulokseen päästään yhteistyöskentelynä. Tarkoituksena on, että asiakas oppii hahmottamaan suomalaista palvelukenttää ja löytää jatkossa verkon kautta tietoa ja tukea itsenäisesti. Erityisesti yrittäjyyden alkumetreiltä tällainen kulttuuri- ja kielisensitiivinen palvelu on puuttunut. Tempon syksyllä julkaistava yrittäjyyden verkkokurssi ja sen avoin materiaali on tuotettu täyttämään tätä aukkoa. Verkkomateriaalia voivat hyödyntää yrittäjyyden alkutaipaleella sekä ohjaus- ja neuvontatyön ammattilaiset sekä yrittäjyydestä kiinnostuneet kansainväliset osaajat.

Teksti: Satu Riikonen, VTM, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu / Tempo-hanke 

Last modified: 8.6.2021