Näemmekö kansainväliset osaajat ympärillämme?

Maahanmuuttostrategia: kuvituskuva, jossa banderolli, jossa silmä sekä teksti "Seeing the visible".

Maahanmuuttostrategian tavoitteet

Vaikka Suomessa on edelleen vähemmän maahanmuuttajia kuin muissa Pohjoismaissa, työperäinen maahanmuutto on kasvamassa, mikä edellyttää uudenlaista palvelujärjestelmää (Kettunen ym. 2020). Varsinais-Suomen ELY-keskus on laatinut uuden maahanmuuttostrategian, joka pyrkii tukemaan yhteistyötä työmarkkinoilla ja maahanmuuttajien asettautumista alueelle. Maakunnan edellinen maahanmuuttostrategia oli vuodelta 2010. 

Varsinais-Suomen uudessa maahanmuuttostrategiassa on kolme päätavoitetta: 1. osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen, 2. vetovoiman ja pitovoiman lisääminen sekä 3. hyvien väestösuhteiden edistäminen. Tempo-hanke osallistui strategian julkaisutilaisuuteen 13.2.2020.

 

 

Osaamisen tunnistaminen ja joustavammat työluvat   

Kuten yksi maahanmuuttostrategian kirjoittajista, VTT Matti Välimäki strategiaa esitellessään totesi, maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisessa on kehitettävää: Suomessa jo nyt olevien ulkomaalaistaustaisten osaamista pitäisi tuoda paremmin esiin ja hyödyntää nykyistä tehokkaammin esimerkiksi näyttökokeiden ja oppisopimusten avulla. Ammatillisia täydennys- ja muuntokoulutuksia on järjestettävä joustavasti, jotta kaikki osaamispotentiaali saadaan käyttöön.

Lisäksi työlupaprosessien pitäisi olla nykyistä joustavampia ja nopeampia. Myös Maakuntajohtaja Kari Häkämiehen mielestä lupabyrokratiaa on syytä selkeyttää, varsinkin kun ”Suomi ei ole ilmaston ja kielen takia mikään ykköskohde maailmassa”. Häkämies muistutti, että työlupa-asiat ovat viime kädessä poliittinen kysymys ja vaativat lainsäädännöllisiä uudistuksia.  


Kotoutuminen edellyttää kohtaamista

Varsinais-Suomen uudessa maahanmuuttostrategiassa korostetaan, että uuteen maahan asettautuminen ja kotoutuminen on kokonaisvaltainen prosessi, jossa koko perheen hyvinvointi on huomioitava. Palvelujen on oltava sekä helposti saatavilla että helposti ymmärrettäviä. Jotta yhdenvertaisuus toteutuu, työyhteisöille olisi hyvä järjestää koulutuksia työelämän monimuotoisuudesta. 

Kohtaamisille ja keskusteluille on luotava mahdollisuuksia, koska sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä kotoutumiselle. Esimerkiksi ulkomaiset opiskelijat hyötyvät opintoihin sisältyvistä harjoitteluista, joiden avulla he saavat paikallisia kontakteja ja kokemusta suomalaisesta työelämästä jo opintojen aikana.  Myös yhdistysten kotoutumistoiminnan ja maahanmuuttajien oman yhdistystoiminnan tukeminen on tärkeää. Kuten Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lauri Kattelus puheenvuorossaan kiteytti: ”ihmisen pitää olla keskiössä ja saada kokea olevansa tervetullut”.


Tempo-hanke mahdollistaa työnantajien ja kansainvälisten osaajien kohtaamista Varsinais-Suomessa

Tempo-hanke vastaa Varsinais-Suomen uuden maahanmuuttostrategian tavoitteisiin monilla konkreettisilla toimenpiteillä. Olemme tavanneet Tempo-hankkeen ura- ja yritysvalmennuksissa sekä yrittäjyyskurssilla kymmeniä kansainvälisiä osaajia, joilla on ammatillisia tutkintoja, korkeakoulutusta (Suomesta ja ulkomailta), monipuolista osaamista, laaja kielitaito sekä motivaatiota työskennellä Suomessa. Tapaamme myös eri alojen työnantajia ja yrityksiä, joilla on pulaa työntekijöistä. 

Yksi Tempo-hankkeen tavoitteista onkin mahdollistaa työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista järjestämällä mm. räätälöityjä rekrytointitilaisuuksia yhteistyössä Turun kaupungin maahanmuuttajien osaamiskeskuksen kanssa. Tilaisuuksiin osallistuu 2-3 työnantajaa kerrallaan. Työnantajilla on mahdollisuus kertoa lyhyesti yrityksensä toiminnasta ja vapaista työtehtävistä sekä haastatella useita sopivia työnhakijoita. Ulkomaalaistaustaisille työnhakijoille työhaastatteluun pääseminen on usein arvokas kokemus, joten kannustamme rekrytoijia antamaan haastattelun jälkeen henkilökohtaista palautetta jokaiselle hakijalle.

Lisäksi tuemme työnantajia esimerkiksi monimuotoisiin työyhteisöihin ja työlupiin liittyvissä kysymyksissä sekä avustamme kansainvälisiä työntekijöitä paikkakunnalle ja Suomeen asettautumisessa. Teemme yhteistyötä Töissä täällä –verkostossa, jonka kaikkien toimijoiden yhteisenä tavoitteena on nähdä Varsinais-Suomessa olevat kansainväliset osaajat ja tukea heidän työllistymistään ja kotoutumistaan.  

Teksti ja kuva:
Laura Keihäs, FM, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu
Tempo-hanke – Yrittäjämäistä asennetta ja työelämätaitoja maahanmuuttajille, osaavia tekijöitä yrityksille

Lähde: Kettunen, Pekka, Välimäki, Matti, Zacheus, Tuomas ja Martikainen, Tuomas 2020. Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategia 2020-luvulle. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

 

 

 

 

 

 

Last modified: 17.2.2020