Onnistunut maahanmuuttajien yrittäjyyskurssi

Tempo-hankkeen yrittäjyyskurssin tapahtuma, jossa ihmiset istuvat penkeillä ja kuuntelelvat edessä olevaa puhujaa.

Tempo järjesti keväällä 2020 yrittäjyyskurssin, johon osallistui yli kolmekymmentä maahanmuuttajataustaista yrittäjyydestä kiinnostunutta osallistujaa. Kurssi-iltoja oli yhteensä 10 ja käsitellyt teemat noudattivat liiketoimintasuunnitelman aiheita. Kurssilla käsiteltiin mm. lupa-asioita, markkinointia, yrityksen taloutta, palloteltiin pienryhmissä liikeideoita ja tehtiin alustava liiketoimintasuunnitelma.

Osallistujat kokivat, että konkreettiset käytännönläheiset tehtävät toimivat kuuntelemista paremmin, mikä oli kurssisuunnittelussa lähtökohta. Lisäksi pienryhmämuotoinen vertaistyöskentely tuki oppimista.

 

Kurssikevät siirtyi verkkoon

Koronatilanne siirsi kurssin viimeiset tapaamiskerrat verkkoon, minkä pohjalta nähtiin, että kurssi voi myös toimia verkkovälitteisesti.

– Osallistujista 29, eli lähes kaikki saivat kurssitodistuksen koronatilanteesta huolimatta. Meillä oli kaksi tapaamista jäljellä, kun käyttämämme SparkUpin tilat suljettiin. Siinä piti hetki miettiä, että mitä nyt teemme, kertoo toinen kurssin päävetäjä, Humakin lehtori Anna Pikala.

Humakilla oli kuitenkin onneksi paljon kokemusta verkko-oppimisympäristöjen käytöstä opetuksessa.

–  Viimeiset tapaamiset pidimme verkossa Zoomin kautta. Edeltävän viikon ajan kannustimme ja tuimme teknisesti osallistujia, mutta silti jännitti, moniko lopulta tulee verkkotapaamiseen. Oli mahtavaa, kun ihmisiä alkoi tulla linjoille ja teimme jopa osallistujaennätyksemme, Pikala iloitsee.

Vaikka koteihin eristäytyminen oli ikävä juttu, kurssi saatiin päätökseen verkossa erinomaisesti.

Tempo järjestää seuraavan kurssin keväällä 2021 ja se painottuu verkkoon näiden hyvien kokemusten pohjalta. Kevään 2020 kurssiosallistujista ainakin 6 aikoo vuoden aikana perustaa oman yrityksen ja toisille, kurssi antoi aihetta pohtia, onko yrityksen perustaminen oikea muoto mennä kohti omia unelmiaan ja tavoitteitaan.

 

Byrokratia ja kieli ovat maahanmuuttajataustaisten yrittäjien suurimmat haasteet

Yrittäjyys kiinnostaa maahanmuuttajia ja suhteessa useampi heistä ryhtyy yrittäjäksi kuin kantasuomalaisista. Kun muuten ei löydä töitä, on oman työpaikan luominen vahva vaihtoehto.

–Suurimmat haasteet maahanmuuttajien yrittäjyyden tiellä ovat kieli ja byrokratia. Toki lupa-asiat ja muu paperityö yllättävät usein kantasuomalaisetkin yrittäjiksi ryhtyvät, kertoo Varsinais-Suomen yrittäjien palveluasiantuntija Hanna Tarvainen, toinen kurssin päävetäjistä.

Tempon yrittäjäkurssi pyrkii vastaamaan molempiin haasteisiin. Kurssilla opetuskielenä olivat selkosuomi ja englanti.

Tärkeänä pidettiin sitä, että osallistujille tarjottiin vertaistarinoita, joissa jo yrittäjiksi ryhtyneet maahanmuuttajat kertoivat päivän teemaan liittyen kurssilaisille omista kokemuksistaan. Kurssilaiset jäivät kaipaamaan vielä perusteellisempaa syventymistä markkinointiin sekä yrityksen tunnuslukuihin.

 

 

Erillinen verkkokurssi suunnitteilla

Maahanmuuttajien omien yritysideoiden testaamiseen ja oman osaamisen tunnistamiseen ei ole tarjolla vielä tarpeeksi apua ja työkaluja.

Tempo-hanke tuottaa verkkoon oppimismateriaalia, jonka avulla voidaan testata ja kehittää omaa ideaa ja yrittäjyyteen sopivuutta ennen varsinaiseen yritysneuvontaan menoa. Tätä oppimismateriaalia testataan seuraavalla yrittäjyyskurssin toteutuksella keväällä 2021. Kurssin kehittämisessä otetaan huomioon jo toteutuneen yrittäjyyskurssin kokemukset ja palaute.

– Teemme tällä hetkellä laajaa verkkokurssia, josta voi tehdä omaan tarpeen mukaan osia. Kurssi on suunnattu työkaluksi maahanmuuttajille ja heidän kanssa työskenteleville. Kurssilta saatujen tulosten ja osaamisen kautta on helpompi siirtyä eteenpäin, Tarvainen kertoo lopuksi.

 

Lisää kurssista:

https://www.humak.fi/uutiset/tempo-hanke-edistaa-maahanmuuttajien-tyollistymista/

https://www.humak.fi/en/uutiset/tempo-project-promotes-migrant-employment/

 

Kai Saarto, MA, opiskelija/harjoittelija, Humanistinen ammattikorkeakoulu/Tempo-hanke
Anna Pikala, FM, lehtori/projektikoordinaattori, Humanistinen ammattikorkeakoulu/Tempo-hanke
Jenny Honka, TaM, lehtori/projektipäällikkö, Humanistinen ammattikorkeakoulu/Tempo-hanke

 

Last modified: 18.9.2020