Reseptejä maahan muuttaneiden naisten työllistymiseen

Blogitekstin "Reseptejä maahan muuttaneiden naisten työllistymiseen" kuvituskuva, josssa käsiä seinää vasten.

Sateenkaari Koto ry:n SIIVET-hanke järjesti 27.4. Reseptejä meiltä ja maailmalta -työseminaarin. Webinaarin aiheena oli muun muassa sosiaalinen osallisuus maahan muuttaneiden naisten työelämän tukena, unelmien toteuttaminen sekä jalkautuvan työvalmennuksen hyödyntäminen. Tilaisuudessa eri hankkeet ja asiantuntijat antoivat omat reseptinsä ja vinkkinsä oman urapolun löytämiseksi.

Työvalmentajien monipuolinen työnkuva

SIIVET – Maahan muuttaneet naiset kohti työelämää sosiaalista osallisuutta vahvistamalla -hankkeen tavoitteena on tukea laajemmin maahan muuttaneita naisia työelämään vahvistamalla sosiaalisuutta osallisuutta. Käytännössä työvalmentajat auttavat monikulttuurisia naisia työhön ja työttömyyteen liittyvissä asioissa jalkautumalla Kaarinan ja Raision alueilla. Naisille tarjotaan henkilökohtaista työvalmennusta sekä järjestetään työvalmennusryhmiä. Valmentajat menevät asiakkaan mukana työpaikalle ja auttavat siellä työsuhteen alkuun liittyvissä asioissa. Näin vahvistetaan naisten kiinnittymistä ja sitoutetaan niin työyhteisöä kuin uutta työntekijää. Työvalmentajat ovat myös kertoneet työelämälle kulttuurisensitiivisyydestä ja moninaisuudesta laajemmin.

Miten sitten työpaikat voivat huomioida maahanmuuttajanaiset paremmin?

Monikulttuurisista taustoista tulevien kanssa on tärkeää muistaa kohdata ihminen ihmisenä. Jokainen on yksilö, eikä maahan muuttaneet ole homogeeninen ryhmä. Jokaisella on oma tarinansa ja ammattiosaaminen. Monikulttuurisuus tuo työyhteisöön ja yritykseen valtavasti osaamista ja potentiaalia esimerkiksi verkostojen kautta.

Maahan muuttaneille työntekijöille on tärkeä luoda tunne, että he ovat osa yhteisöä. Kunnollisella perehdytyksellä ja avoimella dialogilla luodaan tärkeyden tunnetta. Kun henkilö saa onnistuneita kokemuksia osaamisestaan, itseluottamus kasvaa ja rohkeus käyttää suomen kieltä työssä lisääntyy. Webinaarin puhujat nostivat esille esityksissään myös sen, että kotoutuminen kannalta on oleellista päästä mukaan normaaliin arkeen. Se luo yhdenvertaisuutta ja sitouttaa. Tähän päästään työsuhteen alussa panostamalla perehdytykseen. Sitä pitää myös seurata systemaattisesti ja muistaa, ettei se ole parin päivän puristus, vaan pidempi prosessi.  Perehdytykseen kannattaa sisällyttää tarkastuspisteitä, jossa varmistetaan, että kaikki on sujunut hyvin.

Haasteet ja unelmat työnhaussa

Webinaarissa puhuttiin työllistymisen lisäksi myös niihin vaikuttavista haasteista, joita maahanmuuttajanaiset saattavat kohdata työnhaussa. Esimerkiksi koulutuksen puute tai perhearki saattavat olla este päästä töihin. Onneksi kuitenkin maahanmuuttajille on olemassa useita palveluita ja hankkeita. Niiden tavoitteena on luoda uusia toimintamalleja työllistymiseen ja tarjota tukea ja tietoutta. Tempo ja SIIVET ovat tästä oiva esimerkki. On kuitenkin tärkeää juurruttaa hankkeiden hyvä työ osaksi perustyötä ja varmistaa, että hyvät toimintatavat jatkavat hankkeiden jälkeen. Erilaiset videot, oppaat ja verkkokurssit ovat tästä hyvä esimerkki. Kannattaakin seurata niin SIIVET kuin Tempon toimintaa. Molemmat hankkeet julkaisevat syksyllä hyödyllisiä työkaluja ja materiaalia, joita kannattaa hyödyntää.

Yksi työseminaarin huippuhetki oli Sagal Hassanin esitys. Sagal on MakeSomeNoisen puhujafoorumista ja hän kertoi inspiroivasti unelmien toteuttamisesta. Meistä jokainen voi olla oman itsensä esikuva. Omalla asenteella on oikeasti merkitystä ja tavoitteiden asettamisella väliä. Jotta unelmaura löytyy, pitää muistaa panostaa itseensä ja antaa lupa unelmoida. Varsinkin nuorille tämä on tärkeää ja meidän täytyy panostaa heidän itsevarmuuteensa ja -tuntoonsa.

Kokonaisuudessa webinaari oli todella silmiä avaava ja tärkeä. Tilaisuudessa annettiin hyviä käytännön vinkkejä ja kuultiin eri projekteista. SIIVET-hankkeen lisäksi mukana oli Opin portailla työelämään Satakunnassa -hanke, joka tukee romaneja ja maahanmuuttajia heidän opinpoluillaan ja auttaa työelämään siirtymisessä. Kehotan tutustumaan tarkemmin myös näihin projekteihin ja tekemään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä.

Lue lisää

Tempo: https://tempo.humak.fi

SIIVET – Maahan muuttaneet naiset kohti työelämää sosiaalista osallisuutta vahvistamalla:
https://www.sateenkaarikoto.fi/siivet/
https://siivethanke.blogspot.com/

Opin portailla työelämään Satakunnassa:
https://opinportailla.diak.fi/hankkeet/opin-portailta-tyoelamaan-satakunnassa/

MakeSomeNoise:
http://makesomenoise.today/

Teksti: Irina Erlamo, Projektikoordinaattori

Last modified: 27.5.2021