Tempo: Tarinoita yrittäjämäisestä asenteesta ja yritysyhteistyöstä

Tempo-hankkeen logo sekä rahoittajien: Humak, VS-yrittäjät, ESR ja vipuvoimaa.

Tämän blogin tarkoituksena on tuoda näkyviin tarinoita kansainvälisistä osaajista ja yrityksistä Varsinais-Suomessa. Näiden tarinoiden avulla voimme ymmärtää, minkälaisia vahvuuksia, mahdollisuuksia ja haasteita monikulttuurisuus tuo työnhakijoille, työntekijöille, yrittäjille ja työnantajille. Tempon blogissa tuodaan esiin erilaisia keinoja tukea uraansa suunnittelevien yksilöiden sisäistä ja ulkoista yrittäjyyttä sekä kannustaa alueen työnantajia hyödyntämään kansainvälisten osaajien potentiaalia.

 

Mikä Tempo?

Tempo – Yrittäjämäistä asennetta ja työelämätaitoja maahanmuuttajille, osaavia tekijöitä yrityksille on ESR-hanke, joka aloitettiin maaliskuussa 2019. Hankkeen toimintatapa on kokeileva: kentällä tehdään pieniä kokeiluja ja pilotteja siitä, miten voitaisiin paremmin palvella alueen yrityksiä sopivien ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden löytämisessä ja kansainvälisiä osaajia urasuunnittelussa. Tässä blogissa tuodaan näkyviin kokeilujen tuloksia.

Yrittäjyyden tukeminen

Tempo-hankkeessa erityinen painopiste on yrittäjyydellä, sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden tukemisessa sekä alueen työnantajayritysten tukemisessa. Suomalainen työelämä, työnantajat ja palvelujärjestelmä, vaativat yrittäjämäistä asennetta työnhakijoilta, sisäistä yrittäjyyttä. Alkavat yrittäjät puolestaan tarvitsevat tukea suomalaisesta yrittäjyyden ja yrityksen perustamisen lähtökohdista, sisäistä ja ulkoista yrittäjyyttä.

Alueen työnantajayritykset tarvitsevat tukea ja ymmärrystä ulkomaalaistaustaisten osaajien palkkaamiseen ja työhön sitouttamiseen, lopulta yritystoiminnan kilpailukyvyn säilyttämiseen. Kansainvälisiä osaajia ohjaavat ja neuvovat työntekijät tarvitsevat lisää työkaluja yrittäjämäisen asenteen ja yrittäjäksi aikovien tukemiseen.

Kohtaamisten haasteisiin vastaaminen

Haasteet kiteytyvät kohtaamiseen.

  • Olemassa olevat yrityspalvelut ja yrittäjäksi ryhtyvät ja yrittäjinä toimivat maahanmuuttajat kaipaavat kohtaamiseen tukea.
  • Alueen yrityksillä on tarpeita osaavalle työvoimalle, mutta alueelle sijoittuneet kansainväliset työnhakijat ja paikalliset työnantajat eivät kohtaa.
  • Eri kulttuuritaustoista tulevat osaajat eivät riittävästi kohtaa ja koe suomalaista työelämää.

Tällä blogilla pyritään valaisemaan keinoja, joilla näihin haasteisiin on vastattu Tempo-hankkeessa ja tuoda eri osapuolten ääni kuuluviin. Tempo-hanke jatkuu helmikuuhun 2021.

Tempo -hankkeen perustavan blogin kuvio, jossa esillä Tempon teemat.

Tempo-hankkeen kuusi toimintaikkunaa.

Kirjoittaja: Jenny Honka, TaM, lehtori ja projektipäällikkö, Humanistinen ammattikorkeakoulu / Tempo-hanke

Last modified: 17.2.2020