Vinkkilista maaseudun työnantajille maahan muuttaneiden rekrytoimiseksi Turun seudulta

Kuvituskuva blogiin Vinkkilista maaseudun työnantajille maahan muuttaneiden rekrytoimiseksi Turun seudulta. Kuvassa pelto sekä sininen taivas. Etulaidalla kuvassa on lapio.

Suomen maatiloilla on vuosittain ollut noin 16 000 ulkomaalaista kausityöntekijää. Tänä vuonna koronaepidemian takia maahan pääsee ulkomailta vain huoltovarmuuden kannalta välttämätön työvoima, ensi vaiheessa noin 1500 työntekijää.

Maatiloilla onkin nyt huutava pula kausityöntekijöistä. Jotta kotimaisen ruoan saanti turvataan, kaikkia mahdollisia Suomessa asuvia työntekijöitä tarvitaan maatiloille. Näillä näkymin työntekijöitä tarvitaan pitkälle syksyyn.

Maahanmuuttajien osaamiskeskus ja Tempo-hanke kokosivat maaseututyönantajien tueksi kymmenen vinkkiä ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden löytämiseen ja perehdytykseen.

 

1. Tiedota avoimista työpaikoista selkokielellä.

Kerro työn kesto, työaika, palkkaus (TES vai urakka), sijainti sekä majoitus- ja/tai kuljetusmahdollisuudet ja muut oleelliset työhön liittyvät asiat. Kerro asioista mahdollisimman lyhyesti ja yksinkertaisesti, jotta tiedot on helppo ymmärtää. Mallia selkokieliseen tiedottamiseen voi katsoa esimerkiksi Selkokeskuksesta.

 

2. Käytä viestinnässä apuna kuvia ja videoita, jotka antavat realistisen kuvan työtehtävistä.

Hyödynnä viestinnässäsi visuaalisuutta eli kuvia tai videoita, jonka avulla työnhakijat ymmärtävät paremmin, mitä työ sisältää – ja löydät paremmin motivoituneita työntekijöitä sekä suomalaistaustaisten että ulkomaalaistaustaisten työnhakijoiden joukosta.

 

3. Varmista, että tieto työpaikoista löytyy helposti.

Ilmoita avoimista työtehtävistä yhteystietoineen TE-toimiston Avoimet paikat –palvelussa ja kausityörekrytoinnin tueksi tehdyillä maksuttomilla sivustoilla, kuten esimerkiksi:
kausitoita.fi
maatilalle.fi
töitäsuomesta.fi
 
 

4. Kerro avoimista työpaikoista myös monikulttuurisille verkostoille.

Monikulttuuristen toimijoiden ja maahanmuuttajien omien yhdistysten kautta voit löytää monia motivoituneita kausityöläisiä. Töissä täällä -sivustolla on lista Turun seudulla toimivista yhdistyksistä: toissataalla.fi (palkkaamisen tueksi).
 
 

5. Hyödynnä tukimahdollisuudet, kuten palkkatuki.

Palkkatuki on TE-toimiston myöntämä taloudellinen tuki, joka voidaan myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin. Palkkatuen kesto ja määrä riippuvat työnhakijan tilanteesta. Palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, mutta tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan tilanteesta. Työnantaja sitoutuu maksamaan työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaisen palkan tai tavanomaisen ja kohtuullisen palkan kyseisestä työstä, jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole. Töissä täällä -sivustolta löydät lisätietoa palkkatuesta ja muista mahdollisuuksista palkkaamisen tueksi, kuten työllisyyden Turku-lisä, työkokeilu, työharjoittelu ja oppisopimus.
 
 

6. Varmista työntekijän työnteko-oikeus.

Jos maahanmuuttaja asuu pysyvästi Suomessa, hänellä on rajoittamaton työnteko-oikeus ja palkkaaminen sujuu kuten kenen tahansa palkkaaminen. Lähes kaikkiin oleskelulupiin sisältyy oikeus tehdä töitä Suomessa. Myös turvapaikanhakijalla on oikeus työntekoon kolme tai kuusi kuukautta sen jälkeen, kun hän on hakenut turvapaikkaa Suomesta. EU-ja ETA-maiden kansalaiset voivat työskennellä Suomessa ilman työntekijän oleskelulupaa. Lisätietoa lupa-asioista löydät Töissä täällä -sivustolta ja Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.
 
 

7. Panosta perehdytykseen.

Perehdytyksessä on hyvä käydä aluksi läpi työntekijöiden vastuut, velvollisuudet ja oikeudet. Työtehtävien ja työajan lisäksi uusia työntekijöitä kannattaa perehdyttää myös muihin työpaikan käytäntöihin ja pelisääntöihin. Työntekijöitä on hyvä rohkaista avoimeen vuorovaikutukseen ja lisäohjeiden kysymiseen. Perehdytyksen jälkeen kannattaa varmistaa, että kaikki ymmärtävät ja sitoutuvat yhdessä sovittuihin pelisääntöihin.
 
 

8. Kokeile kymppimallia perehdytyksen tukena.

Kymppimalli on toimiva keino silloin, kun kaikki työntekijät eivät osaa suomea (tai ruotsia). Kymppimallissa palkataan samaa kieltä puhuva kahden tai useamman työntekijän tiimi. Yksi palkatuista on sekä suomea että tiimin omaa kieltä hyvin puhuva työntekijä eli ”kymppi”. Kymppityöntekijä toimii yhteyshenkilönä ja tulkkina työnantajan ja samaa vierasta kieltä puhuvien työntekijöiden välillä ja saa siksi korotettua palkkaa esimerkiksi ensimmäisen kuukauden ajan. Kymppimalli mahdollistaa ahkeran ja ammattitaitoisen työntekijän palkkaamisen kielitaidosta riippumatta.
 
 

9. Ole reilu ja toimi eettisesti.

Kohtele kaikkia työntekijöitä – sekä suomalaistaustaisia että ulkomaistaustaisia – tasapuolisesti ja noudata työehtosopimuksia haastavasta tilanteesta huolimatta, niin saat jatkossakin hyviä ja sitoutuneita työntekijöitä maatilallesi.
 
 

10. Pyydä tarvittaessa lisätietoa ja maksutonta tukea.

Turun kaupungin maahanmuuttajien osaamiskeskus (osaamispiste@turku.fi) ja Tempo-hanke (tempo@humak.fi) tarjoavat maksutonta tukea ulkomaalaistaustaisten työnhakijoiden löytämiseen ja monikieliseen perehdytykseen.

Kirjoittajat:
Victoria Frost, Veronika Redin, Samana Shoaib / Maahanmuuttajien osaamiskeskus, Turku
ja Laura Keihäs, lehtori/projektikoordinaattori, Humanistinen ammattikorkeakoulu/Tempo-hanke

Lisätietoa:
Aamuset 17.4.2020. Maatilalle.fi-sivusto keräsi viikossa 4 000 työnhakijaa.

Maa- ja metsätalousministeriö 16.4.2020. Kausityövoimapula selätetään TE-hallinnon ja Töitä Suomesta -palvelujen yhteistyöllä.

YLE 8.4.2020. Rajat aukeavat kausityöntekijöille, mutta vain pieni osa pääsee tulemaan – nyt tiloilla mietitään, pitäisikö suomalaisille tarjota lyhyempää päivää ja parempaa palkkaa. 

Y-lehti 7.4.2020. Linjaus välttämättömiin työtehtäviin tulevien työntekijöiden maahantulosta valmistunut.

Last modified: 27.4.2020