Yksilövalmennus verkossa – käytännön vinkkejä

Yksilövalmennus verkossa – käytännön vinkkejä.

Olemme valmentaneet kaksi vuotta Tempo-hankkeessa ulkomaalaistaustaisia osaajia lähivalmennuksessa ja koronan vuoksi verkossa. Tempon valmentajilla on aikaisempaa kokemusta paitsi maahanmuuttajien valmennuksesta myös muiden yrittäjien, yrittäjiksi ryhtyvien henkilöiden ja opiskelijoiden valmennuksesta. Alla olevat etapit ovat kokemuksemme mukaan hyödyllisiä missä tahansa valmennustilanteessa, mutta erityisesti maahanmuuttajakohderyhmän ja yrittäjämäisen asenteen valmennuksen parissa.

Verkkovalmennuksen eteneminen

1. Aloita avoimin mielin. Muista, että kyseessä yhteinen prosessi, jossa luodaan tietoa, jaetaan kokemuksia ja sanoitetaan osaamista yhdessä.

2. Muista esittäytyä rauhassa alussa ja kysy ystävällisesti mitä kuuluu. Ajatuksena on, että pyritään alussa luomaan rento luottamuksen ilmapiiri.

3. Anna selkeät ohjeet, vielä selkeämmät kuin kasvotusten tavatessa. Miten valmennus tulee etenemään ja mitä valmennuksesta jää käteen, kun ollaan päästy sovitun aikataulun loppuun.

4. Kysy valmennettavalta, mitä hän toivoo valmennushetkeltä. Mitkä ovat hänen tavoitteensa? Mikäli tavoite on suuri, auta valmennettavaa pilkkomaan se osiin. Kirjaa tavoite chättiin. Huom! Tähän kohtaan kannattaa käyttää aikaa joka kerta, jotta varmasti tiedät, mitä valmennettava todella toivoo ja mikä hänen lähtötilanteensa on, vaikka olisit tavannut hänet ennenkin.

5. Projektin tiedonkeruu (esim. henkilölomakkeet, tutkimuslupa tms.) on hyvä laittaa tähän väliin, niin valmennettava ja valmentaja voivat sulatella tavoitetta tai mikäli valmentajia on kaksi, toinen voi hoitaa tiedonkeruun/lomakkeiden täytön ja toinen hakea tavoitteeseen liittyvää tietoa.

6.  Tue valmennettavaa löytämään ratkaisuja, älä tee niitä hänen puolestaan. Tällä pyritään siihen, että toimijuus ja vastuu pysyvät valmennettavalla.

7.  Kirjaa chattiin yhdessä sovitut asiat, linkkivinkit sekä seuraavat etapit. Valmennettavaa pyydetään kopioimaan keskustelu itselle talteen, jotta hän tietää, mitä sovittiin seuraavista etapeista. Voit käyttää tukena valmennuspohjaa. (Lähitapaamisissa chatin sijaan kirjataan tavoitteet ja toiminta valmennuslomakkeelle, joka annetaan asiakkaalle.)

8.  Valmennuksen lopuksi kerää yhteen keskusteltu suhteessa alussa asetettuun (osa)tavoitteeseen ja varmista onko jotakin muuta vielä. Tavoitteena on, että valmennettavalla on ennen seuraavaa tapaamiskertaa kolmen kohdan lista asioista, joilla hän voi edistää tavoitettaan. Kohtia ei saisi olla liikaa, jotta lista on toteutettavissa.

9.  Sovi seuraava valmennusaika.

10.  Lopuksi kysy vielä, miltä nyt tuntuu ja tietääkö valmennettava, mitä tehdä ennen seuraavaa tapaamista. Tässä kohtaa voi saada palautetta valmennuksesta.

Vinkkejä verkkovalmennukseen

· Muista pitää taukoja, jotta ehdit henkisesti valmistautua seuraavaan.

· Toteuta mahdollisuuksiesi mukaan valmennus parin kanssa. Toinen hakee tietoa ja toinen ohjaa ja kerää raportoitavaa tietoa/ täyttää raporttia varten vaadittavat lomakkeet. Toisella valmentajalla on teknisen tuen vastuu.

· Pyydä valmennettavaa laittamaan kamera päälle valmennuksen ajaksi. Kulttuurienvälisessä vuorovaikutuksessa on muutenkin riittävästi väärinymmärtämisen riskejä, niin näin tehdään verkkovälitteisestä vuorovaikutuksesta mahdollisimman monipuolista.

· Laita valmennettavalle ennalta selkeät zoomin käyttöohjeet/ tekniset ohjeet, ettei aikaa kuluisi niiden säätämiseen.

· Muista kohdata jokainen henkilö yksilönä. Jokainen haluaa tulla kuulluksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin hän on.

· Brainstormaus ja innostaminen ovat todella tärkeitä asioita! Tieto löytyy ennemmin tai myöhemmin, jos valmennettava on motivoitunut sitä hakemaan.

· Ole valmis jakamaan omaa kokemustasi suomalaisesta työelämästä ja verkostoista, sillä siten välittyy hiljainen kulttuurinen tieto.

· Ole läsnä ja keskity asiakkaaseen ja katso kameran kautta häntä. Sanoita mitä teet, ellet katso kameraa tai asiakasta. Jos haet tietoa tai kirjaat asioita ylös, on tämä myös asiakkaan tärkeä tietää. Valmennettavan tulisi tietää, että teet hänen eteensä asioita, et muuta.

Teksti: Jenny Honka, Laura Keihäs, Satu Riikonen

Last modified: 8.4.2021